Witamy na stronach naszej witryny internetowej Darmowy Kurs CSS
  1. Archiwum
  2. O szkole
  3. Nasze sukcesy
  4. Edukacja przedszkolna
  5. Linki
  6. Absolwenci

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS

Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna / Edukacja przedszkolna

ROK  SZKOLNY  2019/2020

3 i 4-LATKI            5-LATKI            6-LATKI

Oddział przedszkolny sześciolatków 

W naszej szkole do oddziału przedszkolnego sześciolatków w roku szkolny 2020/2021 zostało zapisanych ośmioro dzieci.

Wychowawczynią tego oddziału jest Pani mgr Katarzyna Sarna.

Lista dzieci oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

1. Chabros Oskar
2. Jabłoński Hubert
3. Kostyła Marcelina
4. Podolska Iga
5. Podstawka Ewa
6. Smolak Stanisław
7. Trębicki Jakub
8. Woch Piotr
 

   

Ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym

8.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

8.30 – 8.40 Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.

8.40 – 9.00
Śniadanie. Kształtowanie umiejętności estetycznego spożywania posiłków.

9.00- 9.40
Poranna gimnastyka, ćwiczenia motoryki małej, zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy logopedyczne.

9.40 – 10.50
Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową poprzez zajęcia z całą grupą z wykorzystaniem kart pracy.

10.50 - 11.00
Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu.

11.00 – 11.20
Obiad.

11.20 – 11.30
Czynności porządkowe i higieniczne po obiedzie.

11.30 -12.30
Relaksacja przy muzyce, prace plastyczne, realizacja dodatkowych projektów edukacyjnych.

12.30 -13.15
Zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy organizowane wynikające z inicjatywy dzieci w Sali –w zależności od warunków atmosferycznych.

 

UWAGA !!!
Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na:

    • różne warunki pogodowe, 
    • wizyty gości w przedszkolu, 
    • uroczystości, 
    • spotkania,
    • krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego lub projektu.

Rodzic ma możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielem podczas rozchodzenia się dzieci i uzyskać bieżące informacje o dziecku.

Oddział przedszkolny pięciolatków

Do oddziału przedszkolnego pięciolatków w roku szkolny 2020/2021 zostało zapisanych sześcioro dzieci.

Wychowawczynią tego oddziału jest Pani mgr Katarzyna Sarna.

Lista dzieci oddziału pięciolatków w roku szkolnym 2020/2021

1. Dawid Gawron
2. Michał Smolak
3. Wiktor Sumorek
4. Lena Tatarczak
5. Wiktoria Tatarczak
6. Zofia Zarajczyk
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

8.30 – 8.40 Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.

8.40 – 9.00
Śniadanie. Kształtowanie umiejętności estetycznego spożywania posiłków.

9.00- 9.40
Poranna gimnastyka, ćwiczenia motoryki małej, zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy logopedyczne.

9.40 – 10.50
Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową poprzez zajęcia z całą grupą z wykorzystaniem kart pracy.

10.50 - 11.00
Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu.

11.00 – 11.20
Obiad.

11.20 – 11.30
Czynności porządkowe i higieniczne po obiedzie.

11.30 -12.30
Relaksacja przy muzyce, prace plastyczne, realizacja dodatkowych projektów edukacyjnych.

12.30 -13.15
Zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy organizowane wynikające z inicjatywy dzieci w Sali –w zależności od warunków atmosferycznych.
 

 

Zespół Wychowania Przedszkolnego 

Do Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Woli Przybysławskiej w roku szkolnym 2020/2021 zostało zapisanych trzynaścioro dzieci trzyletnich i czteroletnich. Wychowawczynią tego oddziału jest Pani mgr Aneta Kuśmirek.

Lista dzieci oddziału Zespołu Wychowania Przedszkolnego

w roku szkolnym 2020/2021

Lista dzieci:
1. Byczek Natalia
2. Chabros Aleks
3. Grenda Aleksandra
4. Grzegorczyk Marta
5. Kostyła Ada
6. Ogrzyńska Antonina
7. Piątek Marcelina
8. Podstawka Szymon
9. Robak Antonina
10. Rojek Maja
11. Sarna Franciszek
12. Sobińska Michalina
13. Wawerski Tobiasz

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Czas pracy przedszkola: 8:00 – 13:00

8:00 - 8.30: Schodzenie się dzieci w sali; zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci;, praca indywidualna.
8.30 - 8.40: Przygotowanie do śniadania- prace porządkowo – gospodarcze; czynności samoobsługowe i higieniczne.
8.40 - 9.00: Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
9.00 - 9.40: Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe. Zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe. Ćwiczenia poranne.
9.40- 10.00: Czynności samoobsługowe i higieniczne. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
10.00- 10.50: Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg. wybranego programu nauczania.; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające.
10.50 - 11.00: Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.
11.00 - 11.30: Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
11.30 - 11.40: Czynności higieniczne po obiedzie
11.40 - 12.10: Relaksacja, odpoczynek. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, oglądanie książeczek o różnej tematyce.
12.10- 13:00: Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Zabawy w kącikach zainteresowań. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka na placu zabaw i poza terenem przedszkola. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Zbieranie materiałów przyrodniczych. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

Język angielski:
poniedziałek: 9:40-10:10
środa: 10:30-11:00