Witamy na stronach naszej witryny internetowej Darmowy Kurs CSS
  1. Archiwum
  2. O szkole
  3. Nasze sukcesy
  4. Edukacja przedszkolna
  5. Linki
  6. Absolwenci

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS

Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna / Rekrutacja 

REKRUTACJA UCZNIÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Przybysławskiej informuje o terminach rekrutacji do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Garbów jest organem prowadzącym:

 

- złożenie wniosków o przyjęcie dziecka - do 5 marca 2021 r.
- weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną – do 12 marca 2021 r.
- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych - do 16 marca 2021 r do godz. 13.00
- potwierdzenie przez rodzica – do 31 marca 2021 r.
- podanie do publicznej informacji listy osób przyjętych – do 2 kwietnia 2021

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY I:

Dzieci urodzone w 2014 roku przyjmowane są na podstawie zgłoszenia Rodziców i wypełnionej karty zgłoszeniowej dziecka. Druk można otrzymać u dyrektora szkoły, wychowawców oddziałów przedszkolnych lub pobrać ze strony internetowej szkoły: www.spwola.garbow.pl

Dzieci urodzone w 2015 roku przyjmowane są na podstawie zgłoszenia Rodziców, wypełnionej karty zgłoszeniowej dziecka oraz zaświadczenia o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

Dzieci z roczników 2015-2018 przyjmowane są na podstawie zgłoszenia Rodziców i wypełnionej karty zgłoszeniowej dziecka. Druk można pobrać u dyrektora szkoły, wychowawców oddziałów przedszkolnych lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

ZAPISY TRWAJĄ DO 12 MARCA 2021 r.  

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 7.30 – 13.30.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO 20 KWIETNIA 2021 r.
 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej w Woli Przybysławskiej i warunków pracy oddziałów przedszkolnych można uzyskać także pod nr telefonu: 81 5019889 i 695743150